Stále doplňujeme další informace o skladbách, které souvisely nebo přímo tvořily činnost Patentu...