Stále doplňujeme další informace o událostech, které zásadně nebo i zcela okrajově ovlivnili činnost Patentu...