Stále doplňujeme další informace o hostech, se kterými jsme se setkali a kteří ať už přímo nebo i zcela nechtěně ovlivnili činnost Patentu...